فریت بار از فرودگاه امام خمینی (ره) به خارج از کشور

ارسال بار هوایی با بسته بندی تخصصی و ایمن توسط شرکت خدمات بار هوایی ایرسا ایمن بار به تمامی نقاط دنیا ( کانادا , امریکا , استرالیا ,کشورهای اروپا , کشورهای آسیا و آفریقا )